Cercar
 
  Presentació  Membres  Projecte LiP TV  Publicacions  Congressos  Activitats  Enllaços
  Membres
   
  
Rosa Sayós i Santigosa


Membre del grup de recerca Llengua i Publicitat des de la seva creació, el 1998.

Contacte:
rsayos@ub.edu

Professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència a la Facultat de Formació del Professorat, des de 1977 en els ensenyaments de Mestre i des del curs 2007-2008 en el Màster de Formació de Professors de Català per a Adults.

També col·labora amb IL3, l'Institut de Formació Continuada on-line de la Universitat de Barcelona i imparteix una assignatura Intercampus, que està oberta a estudiants de totes les universitats públiques catalanes.

Assignatures: Llengua catalana, El conte a la literatura catalana (Ensenyaments de Mestre), El text escrit (Màster de FPCA). Escriure bé: tècniques d'escriptura i composició de textos (IL3) i Taller de lectura: literatura i cinema (Intercampus).

Ha estat tutora d'estudiants de primer curs en el  Pla d'Acció Tutorial (PAT) de la Facultat de Formació del Professorat de la UB i ha exercit de tutora pràctiques escolars en l'enseyament de Mestre d'Educació Infantil.

Des del febrer de 1999 fins al març de 2004 va ser cap d'estudis dels ensenyaments de Mestre de Llengua Estrangera, Mestre d'Educació Física i Mestre d'Educació Musical i des del març  de 2004 fins a l'abril de 2008, vicedagana de la Facultat de Formació del Professorat.

Ha estat responsable de projecte pilot per a la implantació dels crèdits ECTS en els ensenyaments de Mestre i des del curs 2004-2005 és Coordinadora de Formació del Professorat de la Facultat de Formació del Professorat. També col·labora amb l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona impartint cursos i tallers en el marc del programa de formació del professorat de la Universitat de Barcelona.

Línies d'investigació

En el camp de la llengua, treballa la lingüística del text i el llenguatge de la publicitat a televisió. Té editats diversos articles i ha participat en l'edició del CD-rom CLICAT. Curs Interactiu de Llengua Catalana. Com a investigadora del grup de recerca Llengua i Publicitat, ha treballat fonamentalment en la creació del corpus, en les possibilitats didàctiques del gènere publicitari i en les connexions entre el missatge publicitari i el pensament i la cultura de la societat contemporània.

Pel que fa a la literatura, s'ha interessat per la liteartura tradicional i popular de transmissió oral i ha estudiat l'obra dels poetes Sebastià Sànchez-Juan i Segimon Serrallonga.

Projectes d'innovació docent

És membre del Grup d'Innovació Docent en Llengua Catalana del Departament de Filologia Catalana a la Facultat de Formació del Professorat, creat el 1991 i reconegut per la UB.

Coordina des dels seus inicis (1993) el  Projecte d'Interacció entre Iguals (PIEI), basat en els principis de la funció tutorial, en el qual alumnes amb un nivell alt de competència lingüística en català fan de tutors/es d'altres alumnes que no s'expressen oralment en aquesta llengua.

Ha participat en tots els projectes d'innovació docent del Departament de Filologia Catalana a la Facultat de Formació del Professorat, els darrers dels quals són:
Aprenentatge reflexiu i autònom aplicat a la docència de la llengua catalana: l'aplicació del portfolio; i  ARCÒTIC (Aprenentatge reflexiu i col·laboratiu mediat per les tecnologies de la informació i la comunicació), format per membres dels Departaments de Filologia Catalana, de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, i d'Ecologia de la UB.

Actualment participa en els projectes ECAL (Espai Comú d'Aprenentatge de Llengües), format per membres dels Departaments de Filologia Catalana, de Filologia Hispànica i de Didàctica de la Llengua i la Literatura, a la Facultat de Formació del Professorat; i  Coordinació Interdisciplinar i Avaluació de Competències, projecte institucional de la Facultat de Formació del Professorat.

  
 

Web design by Victrixmediacrèdits