Cercar
 
  Presentació  Membres  Projecte LiP TV  Publicacions  Congressos  Activitats  Enllaços
  Membres
   
  
Lis Costa


 

Membre del grup de recerca Llengua i Publicitat des de la seva creació, el 1998. 

Contacte: 
ecosta@ub.edu 

Professora titular del Departament d'Educació Lingüística i Literària de la Universitat de Barcelona. 
Imparteix docència des de 1987 als graus d'Educació i, des de la seva creació el 1997, al grau de Comunicació Audiovisual. També és docent al Màster d'Ensenyament de Català per a Persones Adultes.

Assignatures: Intertextualitat i Audiovisual, Expressió Oral i Escrita en Català, Projectes Audiovisuals 1, De la poesia visual als objectes, Literatura i Cinema, Literatura Catalana i Castellana Contemporànies, Llenguatges verbals i no verbals en la Comunicació Audiovisual, Llengua Catalana per a l'Ensenyament, El text escrit, Treball final de màster.

 

Des de desembre del 2006 fins a octubre de 2011 ha estat cap d'estudis de Comunicació Audiovisual a la Universitat de Barcelona.

Línies d'investigació

 

En el camp de la llengua, treballa la lingüística del text i el llenguatge de la publicitat a televisió. Té editats diversos articles i llibres en coautoria, com TXT. La lingüística textual aplicada al comentari de textos i el CD-rom CLICAT. Curs Interactiu de Llengua Catalana. Com a investigadora del grup de recerca Llengua i Publicitat, ha treballat fonamentalment en la creació del corpus, en les possibilitats didàctiques del gènere publicitari i en les connexions entre el missatge publicitari i el pensament i la cultura de la societat contemporània.

En el camp de la literatura,la seva principal línia d'investigació és la poesia experimental. És membre del grup de recerca consolidat POCIÓ poesia i educació, amb el qual ha realitzat, entre altres coses, el llibre Aprendre amb Joan Brossa i els webs Els entra-i-surts de Brossa, Viu la poesia i Poesia Experimental Catalana (1959-2004).

Projectes d'innovació docent

És membre del Grup d'Innovació Docent en Llengua Catalana del Dpt. de Filologia Catalana a la Facultat de Formació del Professorat, creat el 1991 i reconegut per la UB.

És membre del grup d'innovació docent DIDAL Dinàmiques d'Innovació Docent per a l'Aprenentatge de Llengües, de la Universitat de Barcelona.

Ha coordinat des dels seus inicis (1993) fins al final (2011) el PIEI projecte d'interacció entre iguals, basat en els principis de la funció tutorial, en el qual alumnes amb un nivell alt de competència lingüística en català han fet de tutors/es d'altres alumnes que no s'expressaven oralment en aquesta llengua. El curs 2007-08 va posar en marxa una extensió del projecte amb els estudiants del segon cicle de la llicenciatura de Comunicació Audiovisual, en què alumnes amb domini del maneig de la càmera i de l'edició digital amb Final Cut van fer de tutors dels que no tenien aquestes habilitats. El projecte va finalitzar el 2010, amb l'extinció de la llicenciatura.

Ha participat en tots els projectes d'innovació del Departament, els darrers dels quals són:
ECAL (Espai Comú d'Aprenentatge de Llengües), format per membres dels Dpts. de Filologia Catalana, de Filologia Hispànica i de Didàctica de la Llengua i la Literatura, a la Facultat de Formació del Professorat i ARCÒTIC (Aprenentatge reflexiu i col·laboratiu mediat per les tecnologies de la informació i la comunicació), format per membres dels Dpts. de Filologia Catalana, de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, i d'Ecologia de la UB.

  
 

Web design by Victrixmediacrèdits